Anna Liminowicz

Photographer
   
Interview in Duzy Format Magazine
Location: Warsaw, Poland
Nationality: Polish
Biography: Anna Liminowicz  - graduate Press Photography at the University of Warsaw and Polish School of Reportage. Freelancer. Social issues are the main focus of her photographic interest. Winner of the Krzysztof Miller Prize for the courage to look... read on
News
Interview in Duzy Format Magazine
anna liminowicz
Sep 10, 2019
Interview in Duży Format Magazine about „Krzysztof Miller Prize for the courage to look” and my new non-fiction book about Masuria . Next year will be the publication.

   Honorata i Agnieszka wiele straci³y, a mimo wszystko sz³y po swoje. Bo chc± byæ po prostu szczê¶liwe
Nad projektem 'Miêdzy blokami' pracujê od sze¶ciu lat. Dziêki konkursowi upewni³am siê, ¿e nie warto siê spieszyæ. Rozmowa z Ann± Liminowicz, laureatk± pierwszej edycji konkursu fotograficznego im. Krzysztofa Millera 'Za odwagê...
427

By Anna Liminowicz —

Join us
for more access