Petra Lajdova

Artist I Photographer
     
Slovenská Renesancia
Location: Bratislava
Nationality: Slovak
Biography: Petra Lajdová (1978) Slovakia, Bratislava.  Photography became a part of my life and professional development during my stay in Prague (1999-2004).  I won an award in the Czech Republic in 2006 for my creative portrait entitled... MORE
Public Story
Slovenská Renesancia
Copyright Petra Lajdova 2023
Date of Work Oct 2012 - Jun 2014
Updated Aug 2022
Location Bratislava
Topics Spotlight
Petra Lajdová's presents the first photographic presentation about renaissance of art, aesthetics and beauty of Slovak folk clothing.

In Slovakia, it is the first modern artistic photographic presentation of the beauty and art of the Slovak folk costume, upper parts of clothing - parties and Āepcov. It presents the aesthetics, beauty and artistic value of folk art and points to its connection with the world in a modern, original and respectful way.

It celebrates the art of Slovak ancestors and pays respect to Slovak traditional art. It is a non-traditional presentation of the beauty and art of folk clothing (costume), upper parts, headdresses of unmarried and married women, wedding parties and jews. Slovakia is rich in Jewish traditions, Jewish art as well as Jewish clothing. It is one of the leading countries in Europe that has preserved the distinctiveness and originality of the folk costume.

The "Slovak renaissance" wants to lift up and make this typical colorful visual appear "out of the dream" through the beauty of Slovak women in wedding bands and gowns. The work was created between 2012 and 2014.

———————


Fotografické dielo Petry Lajdovej - renesancia umenia, estetiky a krásy slovenského ľudového odevu.
 
Na Slovensku je to prvá moderná umelecká fotografická prezentácia krásy a umenia slovenského ľudového kroja, vrchných častí odevu - párt a čepcov. Prezentuje estetiku, krásu a umeleckú hodnotu ľudového umenia a poukázuje na jeho prepojenie so svetom moderne, originálne a s úctou.

Dielo vznikalo od roku 2012, dokončené bol v roku 2014.  

Oslavuje umenie slovenských predkov a vzdáva úctu slovenskému tradičnému umeniu. Ide o netradičnú prezentáciu krásy a umenia časti ľudového odevu (kroja), horných častí, pokrývok hláv slobodných a vydatých žien, svadobných párt a čepcov. Slovensko je bohaté na ľudové tradície, ľudové umenie ako aj ľudový odev. Patrí k popredným štátom v Európe, ktoré si zachovalo rázovitosť a originalitu ľudového kroja.

"Slovenská renesancia" chce pozdvihnúť a nechať vyjsť z tieňa tento typický pestrofarebný vizuál a to krásou slovenských žien v svadobných partách a čepcoch.
LinkedIn Icon Facebook Icon Twitter Icon
20,449

Also by Petra Lajdova —

Story

Art Nudes I Bodies

Petra Lajdova
Story

Beautysl(á)va - Lines and Shadows

Petra Lajdova / Bratislava
Story

Art of Fashion

Petra Lajdova / Yorkshire Dales
Story

Private I Travel i Archive

Petra Lajdova
Story

Art of Industrial

Petra Lajdova / Bratislava
Story

Slovak Renaissance

Petra Lajdova / Bratislava
Story

Backstage

Petra Lajdova / Bratislava
Slovenská Renesancia by Petra Lajdova
Join us
For more access